Tirsdags-blogg 11.10.22

En tidlig tirsdags-«hei» i dag!

Nå har 34 sangere i koret meldt seg på til Røros 3.-5. februar 2023! Det er helt utrolig, og tyder på at dette er noe alle har lyst til. Hurra for det, Røros skal bli gøy! Jan er styrets koordinator for reise, hotell og økonomi, så ta kontakt med han om det er noe dere lurer på om det praktiske. Emilie styrer skuta når det gjelder det musikalske programmet, noe vil vil jobbe med i parallell med juleprogrammet framover, og i januar.

Denne uken består bloggen mest av informasjon fra styremøtet vi hadde sist tirsdag. Det handlet i hovedsak om evaluering av seminaret samt aksjoner og tiltak etter gruppearbeidene. Vi rakk imidlertid kun å diskutere gruppeoppgave 1, Våre musikalske utfordringer, så oppgavene 2 Våre sosiale utfordringer og 3 Rekruttering vil bli behandlet i neste styremøte.

Informasjon fra styremøte 04.10.22:

Evaluering av seminar: 
Vi fikk 26 besvarelser, med gode tilbakemeldinger totalt sett både på musikalsk innhold, gruppearbeid, sosialt innhold og organisering. Noen få krysset Bra eller Mindre bra på sosialt innhold. Spennet i helhetsvurderingen var fra 70-100%. 16 av de 26 som svarte (over halvparten) krysset for 100% fornøydhet. Altså mange fornøyde på seminar, men også noe å reflektere på til neste anledning.

Gruppeoppgave 1 Våre musikalske utfordringer, ble under seminaret diskutert i de enkelte stemmegruppene, og mange gode forslag ble presentert. Dette er styrets beslutninger i hovedtrekk (se flere detaljer i egen referatinfo under Medlemmer/Dokumenter).

Vi etablerer 2 stemmeledere pr gruppe, 1 med hovedansvar, 1 som reserve ved fravær. Ved stemmegruppeøvelser sørger ansvarlig stemmeleder for å informere om hvilke sanger som skal prioriteres (iht settliste for kvelden, eller iht konkrete beskjeder fra Emilie til de respektive stemmegrupper). Info om hvem disse vil være, avklares endelig i kveld.

Vi etablerer Messengergrupper pr stemme slik at stemmegruppene kan kommunisere mellom øvelser og konserter og motivere hverandre, feks angående øvingslekser fra Emilie.

Når det gjelder organisering av mer spennende øvingskvelder, fortsetter vi som vi har begynt, med stoloppsett i bue, samt ringblandede grupper eller stemmegrupper, eventuelt at vi går rundt i rommet. Emilie har notert seg ønsket om mer sang- og pusteteknikk, og vil fokusere på det der det er naturlig å knytte det inn, i oppvarmingen eller underveis i øvelsen. 

Til sist under dette punktet, er det enighet i styret om at det, i tillegg til noteutvalgets jobb, er ønskelig med forslag på nye sanger fra kormedlemmene. Forslagene sendes til Emilie, merket «Repertoarforslag«.

Beslutninger og aksjoner på forslag angående gruppeoppgavene 2 Våre sosiale utfordringer og 3 Rekruttering, utsettes som nevnt til neste styremøte (25.10.).

Når det gjelder rekruttering, besluttet vi likevel enstemmig (inkludert Emilie), at vi etablerer en venteliste for damestemmer med umiddelbar virkning. Ventelisten skal først og fremst gjelde ut dette semestret, men likevel bestå til vi har klart å rekruttere flere tenorer og basser.

Vi tok også en beslutning om at vi raskt iverksetter et tiltak mtp rekruttering av menn, ved å arrangere en mini-konsert på den nye restauranten Caravelle Café (tidligere Odanata ved det gamle flytårnet) søndag 11. desember kl. 1800 (etter opptredenen på Holmen senter). Vi markedsfører dette som en invitasjon til uformell dialog med menn over en øl, fronter gutta våre litt, samtidig som vi gjør dette til en julepils-avslutning for oss selv sammen med Emilie. Caravelle Café er kontaktet, og de tar gjerne imot oss! Men dette kan vi snakke mer om i kveld😁

Til så lenge, ha en fin dag!
Styret🥰

© 2024 Singairs. Proudly powered by Sydney