Har du lyst til å synge?

Da tar du kontakt med en av oss:

Petter Thøring:      957 89607
Kirsti Skullerud:     414 38850
Jorun Vintervold:   997 28219

Vi starter høstsemestret 2021 den 24. august i Fornebupilotens lokaler på Fornebu S. 
Vanligvis øver vi i Akerkvartalet (Fornebuporten) på Fornebu, men på grunn av fortsatt strenge koronarestriksjoner for besøk i bedriftslokaler, må vi avvente situasjonen. Vi jobber med å finne nye, faste lokaler fram til vi kan komme tilbake dit, og vil holde medlemmene orientert underveis.

Har du lyst til å begynne å synge med oss, ev komme for å høre oss på en øvelse, er det på grunn av ovennevnte viktig at du tar kontakt med Petter, Kirsti eller Jorun i forkant, slik at du får vite hvor du skal møte.

Vi håper på mange nye medlemmer! Vi har særlig behov for flere tenorer, men alle stemmetyper er velkomne!

Det er ingen direkte opptaksprøve for å synge i koret, men dirigenten vil gjerne høre på deg for å sjekke hvilken stemmegruppe som passer deg best.

Vi er glade for at vi endelig kan begynne å øve fysisk sammen igjen, selv om vi fortsatt må holde avstand i oppstillingen. I henhold til informasjon fra Norsk sangerforum kan sang- og musikkøvelser nå gjennomføres i grupper på inntil 30 personer innendørs, og inntil 40 personer utendørs. 

Vi håper denne situasjonen vil vare, men må som alle andre kor ta forbehold om at vi i perioder må gå over til digitale korøvelser igjen, slik vi har gjort det under de strengeste periodene med koronarestriksjoner for kor, både i 2020 og 2021.
Her kan du se et eksempel på hvordan øvelsene våre har foregått på Zoom

Her er et kart for øvingslokalene:

Fornebupiloten, Fornebu S:

Akerkvartalet/Fornebuporten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadressen vår er:
Fornebu Singairs
v/Jan Eide (kasserer, tlf. 456 16 352)
Vesteråsveien 28
0382 Oslo