Dirigenten

Jeg startet som dirigent for Fornebu Singairs sommeren 2020. Høsten 2019 begynte jeg på kandidatstudiet i kordireksjon ved Norges Musikkhøgskole, etter et år på Toneheim Folkehøgskole. Selv er jeg korist i Oslo Domkor under Vivianne Sydnes. Fra våren 2020 har jeg vært med som sopran i det utvidede ensemblet til Borg Vokal (tidligere Ensemble Energico). Året 2020 er jeg også engasjert i Norges Ungdomskor. Jeg jobber også freelance som sanger, og har deltatt på flere spennende konserter og arrangementer.

Jeg brenner virkelig for musikkgleden som oppstår når man musiserer sammen med andre. Som aktiv korist og dirigentstudent får jeg jobbe med og lære av landets fremste dirigenter, og er opptatt av å bruke kunnskapen jeg opparbeider meg til å utvikle koristene videre. Ved hjelp av sangteknikk, musikalsk forståelse og et godt kormiljø tror jeg at korsang kan skape stor glede og mestringsfølelse, og være en viktig kilde til inspirasjon for både korister, dirigent og publikum.