Fornebu Singairs er et blandet kor på ca. 30 sangglade medlemmer, og vi øver hver tirsdag fra kl. 1845-2115.  les mer…

spenner fra pop og jazz til klassiske perler vi alle gleder oss over å høre. Vi holder konserter i egnede konsertlokaler og vi opptrer gjerne på institusjoner for syke og eldre. I førjulstiden gleder vi vårt publikum med tradisjonsrike julesanger i kirker, hos bedrifter og på kjøpesentre i området.

Leie oss?

Ønsker du å leie inn koret for et arrangement eller event?

Ta kontakt med Eli Dalsbø

Øvelser og seminarer

Tid Tittel Sted
28.03.2023 18:45 - 21:15 Korøvelse Treklang, Oksenøya skole
11.04.2023 18:45 - 21:15 Korøvelse Treklang, Oksenøya skole
18.04.2023 18:45 - 21:15 Korøvelse Treklang, Oksenøya skole
25.04.2023 18:45 - 21:15 Korøvelse Treklang, Oksenøya skole
29.04.2023 10:00 - 16:00 Lørdagsseminar med vikardirigent Fornebupilotens lokaler på Fornebu S

Konserter

Tid Tittel Sted
22.04.2023 12:00 - 15:00 Kor-kafé Fornebu Singairs og Sandvikakoret Fornebupilotens lokaler på Fornebu S
03.05.2023 10:00 - 12:00 Offisiell åpning av Treklang Treklang, Oksenøya skole
13.05.2023 12:00 - 14:00 Pop-up konsert Fornebu S Fornebu S, utetorget
03.06.2023 16:00 - 20:00 Konsert ifm Fornebudagene Snarøya kirke
07.06.2023 17:00 - 19:30 Minnesmarkering Sarabråten Østmarka - Sarabråten
11.06.2023 13:00 - 15:00 Åpen korfest på Roseslottet Roseslottet
23.06.2023 18:00 - 19:00 St.hansfeiring på Storøyodden Storøyodden
02.09.2023 16:00 - 17:00 Safari Fornebu Festplassen Nansenparken
03.09.2023 16:00 - 17:00 Safari Fornebu Festplassen Nansenparken

Annet

Tid Tittel Sted
11.04.2023 17:00 - 18:30 Styremøte m/Emilie Treklang, Oksenøya skole
02.05.2023 17:00 - 18:30 Styremøte Treklang, Oksenøya skole
30.05.2023 17:00 - 18:30 Styremøte m/Emilie Treklang, Oksenøya skole
13.06.2023 17:00 - 18:30 Styremøte Treklang, Oksenøya skole