Fornebu Singairs er et blandet kor på ca. 30 sangglade medlemmer, og vi øver hver tirsdag fra kl. 1830-2100, vanligvis i Aker-kvartalet (Fornebuporten). Så lenge det råder strenge koronarestriksjoner for kor, foregår øvingene på video sammen med dirigenten.  les mer…

spenner fra pop og jazz til klassiske perler vi alle gleder oss over å høre. Vi holder konserter i egnede konsertlokaler og vi opptrer gjerne på institusjoner for syke og eldre. I førjulstiden gleder vi vårt publikum med tradisjonsrike julesanger i kirker, hos bedrifter og på kjøpesentre i området.

Leie oss?

Ønsker du å leie inn koret for et arrangement eller event?

Ta kontakt med Petter Thøring

Øvelser

Tid Tittel Sted
11.05.2021 18:30 - 21:00 Korøvelse Ikke angitt
18.05.2021 18:30 - 21:00 Korøvelse Ikke angitt
25.05.2021 18:30 - 21:00 Korøvelse Ikke angitt
01.06.2021 18:30 - 21:00 Korøvelse Ikke angitt
08.06.2021 18:30 - 21:00 Korøvelse Ikke angitt
15.06.2021 18:30 - 21:00 Korøvelse Ikke angitt

Konserter

Tid Tittel Sted
07.06.2021 17:00 - 19:30 ?Sarabråten Østmarka

Annet

Tid Tittel Sted
12.05.2021 18:00 - 18:45 NSF's Onsdags-webinar Ikke angitt
19.05.2021 18:00 - 18:45 NSF's Onsdags-webinar Ikke angitt
26.05.2021 18:00 - 18:45 NSF's Onsdags-webinar Ikke angitt