Faste opplysninger

Korets bankkontonummer: 1503.35.40237
Korets organisasjonsnummer: 993841811

Korets styre 2022:
Eli Dalsbø, leder
Jorun Vintervold, nestleder
Jan Eide, kasserer
Kirsti Skullerud, styremedlem
Eiliv Børresen, styremedlem
Kee Willoch, styremedlem

Korets stemmegruppeledere:
Sopraner: 1 Anne Marit Jacobsen, 2 Anne Andersen
Alter: 1 Jorun Vintervold, 2 Astrid Liven Worren
Tenorer: 1 Eiliv Børresen, 2 Jan Hannestad
Basser: 1 Geir Søvik, 2 Kee Willoch