Tirsdags-blogg 06.02.24

Kaffekokere: Ingrid S ☕️og Elisabeth S☕️
*******

God ny tirsdag, og takk for godt årsmøte sist tirsdag! Vi var hele 29 tilstedeværende medlemmer som tok gode beslutninger, etter gode diskusjoner og gode spørsmål fra salen. Og vi fire fra styret som var på valg i år, takker for tilliten ved å bli gjenvalgt for 2 nye år, til akklamasjon. Dere er snille!🤗🙏

I kveld kan vi glede oss over å få mannebesøk! Han heter Jostein, og det er Linda som har lokket han med seg for å høre på oss. Da vet vi hva vi har å gjøre for å få han til å bli med videre!👁🤝👄👂😁

For å vurdere eventuell øvelse i skolens vinterferieuke (20.2.), tar vi en håndsopprekning i pausen for å sjekke hvor stort frammøte/fravær vil bli.
Vi ønsker også en håndsopprekning på styrets forslag til dagsseminar søndag den 28. april. Den generelle helgekalenderen, og dirigentens/styrets tilsvarende, er noe krevende denne våren, så dette er vårt beste forslag for semestret så langt.  

Så er det da også blitt februar, og tid for innbetaling av semesterkontingent kr 1500,-. Jorun sender ut faktura til den enkelte i dag eller i morgen, med frist 20. februar. Du betaler til korets kontonummer 1503.35.40237 (ikke Vipps).

Sees i kveld, til gamle og nye sanger på settlista! 🎼🎶
Styret

Forevigelse fra årsmøtets bakerste rad😎: (Takk til John Peder!)