Leksebloggen

Hei og takk for i går! Og takk for godt og konstruktivt medlemsmøte! Jeg setter stor pris på at vi kunne ha en prat om dette, og håper nå at vi har fått oppklart eventuelle misforståelser, og at vi kan gå inn i resten av semesteret med friskt mot og ny giv.

Neste uke prøver vi oss igjen på en stemmeøving, nå som vi har fått et litt bedre inntrykk av sangene. Sopranene og jeg er i Speilsalen, de første 45 minuttene, og de andre stemmene gjennomfører stemmegruppeøvelser samtidig.

Ukas lekser er Viking song, Vesleblomme, Aeroplane song, I’m still standing og I say a little prayer.
Begynn med den du synes er vanskeligst! Husk at øving krever tålmodighet og repetisjon. Det er helt vanlig at det tar litt tid, og med sanger som man ikke kjenner lydbildet og harmoniene til fra før, tar det litt ekstra tid. Del det opp i små biter, repeter, og sett det sammen til en helhet etterhvert. Når vi lærer noe nytt utvikler vi oss og strekker oss lenger, noe som åpner opp døra for enda mer repertoar.

Jeg minner også om at det er både lov, mulig og høyst ønskelig for alle å komme med repertoarforslag når som helst gjennom året. Disse må sendes/gis skriftlig til meg enten som note eller på mail (emiliehj@hotmail.no), fordi jeg ikke klarer å huske alt som blir nevnt i pauser etc.

Alle forslag som når frem til oss diskuteres i noteutvalgets møter, tas vare på og lagres. Selv om de ikke kommer med i påfølgende semester kan de dukke opp på et senere tidspunkt, avhengig av hvilke arrangement som er tilgjengelig der og da (det produseres nytt hele tiden) og hva slags repertoar vi har behov for det aktuelle semesteret. Jeg oppfordrer alle som sitter med sangønsker i hodet om å sende disse på mail så fort de dukker opp.