Tirsdags-blogg 07.03.23

OBS – Kaffeansvarlige i kveld er Maja🌹 og Hildrun🌹
Kan du ikke, meld fra til Eiliv.

Hei på dere!
Ny tirsdag, og nye muligheter for å briefe ‘Easy on me’ 🎶sammen med resten av koret! 

Vi er allerede et stykke inn i mars, og tiden vil gå fort framover mot kor-kafé på Fornebupiloten 22. april. For derimellom kommer påska🐣, hvilket betyr at vi fra og med i dag har  6 øvelser å bli gode på🤩
Styret hadde møte i går kveld, og vi kommer til å nedsette en komité som sammen med oss kan sørge for de praktiske detaljene med rigging, kakesalg osv. Så håper vi selvfølgelig at alle vil være med på kaffe- og kakebake-dugnad! Som nevnt blir Sandvikakoret med, og deres dirigent Rebekka er sammen med Emilie allerede i gang med å avtale program. Dette skal bli gøy, og vil bli en fin anledning til å markere oss i Fornebumiljøet på blanke lørdagen, samtidig som vi blir kjent med et «nabo»kor. 
A-oppgaven er å få publikum inn fra utetorget, og i tillegg få med så mange familiemedlemmer vi klarer, til korsang, allsang og kaker! Konserten er tenkt annonsert og spredt på Fornebus forskjellige facebooksider, og vi oppfordrer selvfølgelig også alle med private facebooksider om å dele der.

Så vil jo også denne kor-kaféen være en fin innledning til pop-up-konserten vi skal ha på utetorget lørdag 13. mai! Da er hovedformålet rekruttering av menn, og det er godt å se at så godt som alle våre menn har meldt seg på! Mer om dette arrangementet kommer etter hvert.

Så må vi nevne at vi i det samme styremøtet i går konkluderte med at vi på grunn av lav påmelding på mannssiden dessverre må trekke oss fra Landssangertreffet i Fredrikstad i juni. Vi er klar over at mange blir skuffet over denne beskjeden, men det vil komme nye anledninger som passer bedre for flere i koret. På stevner som dette er det viktig at vi stiller med den beste utgaven av oss selv, med fulle stemmerekker og vår vante dirigent. Styret var enstemmig i sin beslutning, som også støttes av Emilie. 

Fornebudagene går samme helg, så vi prøver å få til noe ifm dette arrangementet i stedet. Det kommer vi tilbake til, kanskje allerede i kveld.

Ellers ble det klart forrige tirsdag at vi klarer å stille kor til Sarabråten den 7. juni. Det er både vi og arrangør glade for, og forhåpentligvis får vi synge i solskinn i år?😂 Vi får hjelp av et par sopraner fra Oslo Telefonikerne, og Emilie jobber med å skaffe vikar for sin del. Tid for øvelse med vikar er under avklaring.

Ha en strålende fin tirsdag, så gleder vi oss til vi sees i kveld!
Styret