Tirsdags-blogg 21.02.23

Hei til alle, hvor enn i landskapene dere er! 🌤🌧🏘❄️ ☃️🏔🏖☀️

Til tross for vinterferieuke ser det ut til at vi blir en god gjeng i kveld også👌, både i rommet og på Zoom, hvilket betyr at vi blir nok medlemmer til et ekstraordinært årsmøte i pausen for å behandle regnskapet vårt for 2022👏 Vi har fått det i retur fra regnskapsfører, så nå er det viktig for oss å få dette godkjent slik at Jorun kan starte prosessen med å ta i bruk StyreWeb, vårt nye regnskapssystem. Her er link til revidert resultatregnskap og revisjonsberetning.

Vi har tradisjonen tro fått den hyggelige forespørselen om å synge på minnesmarkeringen for falne under 2. verdenskrig på Sarabråten onsdag 7. juni. Arrangementet er lagt ut i Kalender for påmelding med kort frist til 28. februar (neste tirsdag)! Det er viktig at du tar stilling til dette straks, sjekker kalenderen din og «viser stemmetegn», da vi må se om vi har tilstrekkelig med sangere, om vi får dirigentvikar (Emilie er opptatt), og melde tilbake. Arrangør har bedt om snarlig avklaring på om vi kan stille, eller om de må spørre et annet kor.

Til informasjon vedtok styret i sitt forrige styremøte at vi ønsker å lage en kaffeordning som kan gå på omgang i koret. Vi håper alle vil slutte seg til dette. Faller datoer feil for noen pga fravær eller mangel på tid/anledning, løses dette på en fleksibel måte ved å spørre f.eks. nestemann på lista.
Styrets forslag er å bruke medlemsoversikten i alfabetisk orden på etternavn (som den ligger i Medlemmer/Medlemsoversikt på hjemmesiden). De 2 første på lista starter dugnaden ved å ta med seg 1 kanne/termos kaffe hver, til øvelsen. Hvem dette er, blir lagt i Kalender for hver øvelse, og påminnet i tirsdagsblogg. De kaffeansvarlige vil også ha ansvar for å koke vann til pausen, men styret sørger fortsatt for at vannkoker er med, i tillegg til å sørge for innkjøpt koffeinfritt kaffepulver og teposer. Det er frivillig (ikke forventet) å ta med noe å bite i til kaffen. Den enkelte som har behov for å sikre seg energipåfyll i pausen, tar med dette selv. Og fortsatt gjelder at alle må ta med seg egen kopp.
Styrets forslag er at ordningen blir gjeldende fra og med tirsdag 28.2. Eventuelle innvendinger eller spørsmål sendes ved å svare til Singairs.no (mailen som denne tirsdagsbloggen sendes ut fra), som alle styremedlemmer kan lese.

Så var det kontingentinnbetalingen til slutt, husk fristen, som også er neste tirsdag den 28.2.!

Sees i kveld!
Styret