Lekser til 21. februar

Hei dere!
jeg har nok vært litt optimistisk når jeg har satt opp set-listene for de kommende øvelsene. Det tar lang tid å øve inn nytt repertoar. Jeg velger likevel å la det stå som det står, både som en motivasjon for å øve hjemme, og slik at vi skal ha noe å variere med på øvelsen. Et stort MEN finnes likevel; jo mer vi øver hjemme, dess mindre stemmeøving på øvelse, og des MER MUSIKK! Og det er jo en kjempemotivasjon i seg selv! Da må alle være med å ta sin del av arbeidet.
nå har vi jo også fått nye messengergrupper. Bruk disse til å arrangere øvinger hjemme hos hverandre, hvor dere samles til musescoreøving og noe godt i glasset. Blir ikke bedre enn det! Husk at det skal være frivillige delta, og at man kan arrangere øving selv om ikke hele stemmegrupper kan møte. Bare tre som kan? Ja – da er det 3 som for øvd godt og gøy! Hurra for det!

lekse til neste gang er altså:
– repeter start tom. Vers 3 og øv videre på mellom bakkar og berg
– repeter refreng på easy on me. Lær deg versene.
– begynn arbeidet med en sommarvind og when we were young