Tirsdags-blogg 03.01.23

Kjære alle sammen, GODT NYTT ÅR!

In the Bleak Midwinter Susan Boyle

Vi håper at en og hver har nytt juleferien til fulle og ladet batteriene, at ingen har vært syke, og at alle er klare for ny dyst med korsang og tur i sikte!

I kveld møtes vi altså igjen i Speilsalen på Oksenøya skole, kl 1845 som vanlig. Repertoaret for kvelden ligger i Kalender, ref også melding fra Emilie.

Det er nå viktig at dere går gjennom notene deres og sjekker Notearkivet på hjemmesiden om dere har den sist oppdaterte versjonen. Vi i styret er opptatt av å redusere papirkopiering på «måfå» (kroner, tid og miljø) når det er behov for en gammel note eller når vi er usikre på om folk er oppdatert på eksisterende repertoar. Vi ønsker derfor å innføre følgende rutine: Vi legger vi fram et skjema i øvingslokalet, slik at den som mangler en note/riktig note, fyller dette ut på slutten av hver øvelse. Kee vil da sjekke om vi allerede har den i arkivet, og hvis ikke, skriver vi den ut i bestilt antall.

En annen viktig sak for oss nå som vi skal ut på reise sammen, er at alle registrerer pårørende-data med telefonnummer og navn i profilen sin på hjemmesiden. Når du er logget inn, ser du øverst til høyre «Hei,» + navnet ditt. Når du trykker eller peker med musetast der, får du opp Rediger profil. Scroll nedover et stykke i profilsiden din til du kommer til overskriften ChoirAdmin – Ekstra felt i brukerprofil. Da ser du blanke felt til høyre for der det står Pårørende, først for telefonnummer, så navn. Scroll deretter helt ned på siden og trykk Oppdater profil.

Ellers blir det prat om reisedelen av Rørosturen i pausen i kveld. Vi har fått tilbud på togbilletter fra Vy, og trenger noen bekreftende detaljer fra alle som har meldt seg på.

Styret har sitt første styremøte for 2023 i ettermiddag, og innkalling til årsmøtet den 24. januar vil bli utsendt etter dette.

Vi gleder oss til oppstart🎶😁, og håper dere gjør det samme!

Hilsen styret