Tirsdags-blogg 15.11.22

Hei hei, uka går fort, og det er tirsdag igjen, av det mer prosaiske slaget denne gangen!👍😁

I kveld får vi besøk av Glenn Evensen (SAS Janitsjarorkester) i pausen. Han har med seg flyers og plakater som vi har lovet å hjelpe han med å dele ut i postkasser og henge opp på vegger og stolper rundt omkring der vi bor. En digital versjon er allerede delt, bl.a. på vår egen facebookside og en del av Fornebu-sidene, så vi håper alle vil være med og dele videre i alle formater, for å spre det gode konsertbudskap! 🎼🎺🎷👭🏽 🧑🏽‍🤝‍🧑🏽 👬🏽 👫🏽🎶

Fristen for innsendelse av repertoar pluss eventuelle allergener til arrangørkomiteen for Bergstadkorets vinterfestival på Røros, er i dag. Repertoaret er klart, og Emilie tar seg av innsendelsen, men du må si i fra senest på øvelsen i kveld dersom du har noen allergener som må tas hensyn til.🍔🥪 🥙 🧆 🌮 🌯 🫔 🥗 🥘

Ellers skal vi i kveld begynne å forberede oss på konsertoppsett, dvs stolene vil bli satt opp i 3 rader 🪑🪑🪑i stedet for 1 bue. Emilie jobber nå med oppsett for de forskjellige konsertene, så det er kjempeviktig at alle nå melder seg på  (eller av), slik at vi får kontroll på antall og plasseringer. Særlig viktig er dette for konserten i Snarøya kirke, hvor det er trangt om plassen og vi skal stå på trabulanter. Da er det veldig fint å ha oversikt i forkant på hvordan plassering og fordeling av sangere må bli, også utover på sidene og foran på gulvet. Gå gjennom konsertlista straks du leser dette, og sørg for å ta aksjon hvis du har glemt å krysse for noen av konsertene. Tusen takk!

Øvelser er nå oppdatert i Kalender📆 med tanke på aktiviteter som skal skje og sanger vi skal øve på. Joachim kommer sammen med oss hele øvelsen den 29.11. 
Konserter er også oppdatert med oppmøtetidspunkter osv. For eksempel skal vi møte opp kl 1500 i Snarøya kirke den 3.12. Konserten begynner kl 1800.

Alle i koret som er på Messenger har nå fått en melding fra den nyetablerte gruppen Sosiale aktiviteter i Fornebu Singairs🎭 Vi jobber med å få inn også de som ikke er på Facebook. Det løser seg etter hvert, vha opprettelse av konto med navn og telefonnummer (dette gjelder også i stemmegruppene).
Terttu, Maja og Jan H har sagt ja til å ivareta «sosial»-komiteen for koret, og alle gode forslag til felles ting å gjøre utenom korøvelser og seminarer, kan diskuteres der. Andre kors konserter kan også markedsføres i denne gruppen, feks av de som synger i kor utenom vårt. Selv om Terttu, Maja og Jan organiserer aktiviteten og er «primus motorer», kan alle foreslå og kommentere. Vi håper det blir en levende gruppe, til felles sosial opplevelse og glede! 

Til slutt litt fra forrige ukes styremøte:💻 📝🧮 

Vi har fått tildelt kr 5000 i driftsstøtte fra Bærum kommune. Vi har også søkt kommunen om noe prosjektstøtte til Snarøya kirke-konserten, og håper på positivt svar. Tilsvarende søknad til Korforbundet kom med avslag i år grunnet mindre  økonomiske rammer. Voksenopplæringsmidlene for vårsemestret er imidlertid kommet, og utgjør i overkant av kr 6000. Gode bidrag i korkassa!

Vi har besluttet å innføre digitalt regnskapssystem for Fornebu Singairs. Valget falt på et abonnement på StyreWebs økonomimodul, som mange andre kor og foreninger også bruker. Vi har testet systemet en måneds tid nå (med god hjelp fra Anne), og vil ta det i bruk for fullt for regnskapsåret 2023. 

Øvelsene på nyåret starter opp tirsdag 3. januar, samme tid, samme sted. Da har vi 5 øvelser til å konsentrere oss på Røros-repertoaret. 

Vi opprettholder venteliste for damestemmer ut over dette semestret, til vi får rekruttert noen flere menn. For nye medlemmer innfører vi, uavhengig av kjønn, stemmeprøve med dirigent fra og med 2023. Dette for å innplassere sangere i riktige stemmegruppe.

Ha en fin dag, til vi sees i kveld!🥰
Styret