Hvordan øve hjemme?

Her kommer en liste over ting som er viktige å tenke på når du øver hjemme (ta for deg så mye av gangen som DU har kapasitet til, og ta med fler og fler elementer etter hvert som du føler mestring);

 1. God sangerholdning! Husk på de fem dørene, sitt godt (eller stå) og ikke se for mye ned i nota. Hev eventuelt notene, eller finn noe som kan fungere som et notestativ.
 2. Syng godt ut!  Selv om folk kanskje kan høre deg, er det viktig at du fortsetter å synge med god, full stemme. Husk at dersom du øver med hvislestemme, er det vanskeligere å få god lyd senere, og dersom du øver med god lyd fra start, vil du ha bedre mestringsfølelse gjennom hele prosessen, i tillegg til å oppnå et bedre sluttresultat!
 3. Øv jevnlig med stemmefilene. Øv deg på å både synge sammen med din egen stemme, og med å sette på en annen stemme (tenor synger til basstemmen, alt med tenorstemmen etc). Øv deg også på å synge til «alle stemmer»-filer.
 4. Øv litt hver dag. Du trenger ikke øve mye, bare 10-15 minutter. Du trenger heller ikke øve hver dag, men det er fint for «kondisjonen» å øve 3-4 ganger i uka.
 5. God sangteknikk. Prøv å jobbe videre med det du har lært om støtte, åpent rom i munnen, god pust og energi.
 6. Gode vokaler. Øv vokalrekker slik at du stadig får jevnere overgang mellom vokalene.
 7. Lytt til deg selv. Prøv å lytte kritisk til den lyden du selv produserer. Kan jeg skape bedre klang her? Uttaler jeg alle ordene riktig? Synger jeg riktig tone, eller er den bare nesten lik tonen som blir forespilt?
 8. Øv på problemområdene. Bruk tiden din effektivt. Luk ut det du synes er utfordrende, og repeter en liten del flere ganger. Ikke bruk masse tid på å synge gjennom hele sangen, eller sanger som du kan godt. (Det er helt lov det også, men det er for kos😊)
 • Øv sammen med andre
 • øv sammen med Youtube-filer / kompfiler
 • øve teknikk med oppvarmingsfilmene på Youtube-lista
 • pugg tekst
 • øv på å synge på vvvv slik at du kjenner at du aktiverer kroppen. Husk at du skal snu om innstillingen til å tenke legato, lange fraser og jevn luftstrøm, ikke tone for tone.
 • lytt til musikken (obs! rett arrangement!)
 • Øve på en vokal
 • Øve riktige vokaler uten konsonanter
 • Øve på m/n/ng/v
 • Øve vokalise på riktige vokaler, bytte ut konsnanter med m,n,ng
 • Øve med strikk slik at kroppen er med