Tirsdags-blogg 30.08.22

Hei, velkommen til ny kor-tirsdag på Oksenøya skole!🎶

I dag er bloggens hovedfokus mer informasjon om seminaret på Thorbjørnrud hotell i Jevnaker, den 24. og 25. september, men først litt om dagen i dag:

For kveldens øvelse håper vi at alle nå er fortrolige med veien fram til Oksenøya skole, og at alle gjør så godt de kan for å møte presis.👏 Dørvakt i kveld er Eli, som står nede ved hovedinngangen kl 1830-1845. Vi må be om at de som kommer for sent til dette venter til vi går ned igjen kl 1900 for å slippe inn Ingrid og Inge. Vi stenger selvfølgelig ingen ute fra øvelse, men vi anmoder alle om å etterstrebe presist oppmøte slik at det blir minst mulig forstyrrelser i oppvarming og øvelse for de som er kommet i tide. Ellers setter vi stor pris på at de som ikke kommer, melder fravær på hjemmesiden i god tid på ettermiddagen🙏

Nytt koroppsett, basert på innmeldte ønsker og Emilies vurderinger.

Så til seminaret:

Rammeverket for programmet lørdag og søndag, med start, slutt, pauser, lunsjer, gruppearbeid osv., ligger nå i Kalender. Vi starter lørdag kl. 10, og avslutter søndag kl 15. 

Emilie jobber med det musikalske innholdet, som kommer på plass i Kalender etter hvert. Men det er nok ingen stor hemmelighet at det vil dreie seg om nye julesanger😍 

I henhold til avtalen med hotellet er fristen for fri avbestilling nå gått ut. Rommene som er bestilt er beregnet som enkeltrom, slik at eventuelle ønsker om deling av rom vil bli regnet som reduksjon av bestillingen og føre til ekstra kostnad. 

Vi har fått en godt tilbud fra hotellet på totalt kr 2860,- per pers (overnatting, helpensjon, konferanserom, kaffe og frukt). Kasserer Jan gjør opp med hotellet for totalbeløpet. 

Halvparten av prisen per pers vil bli dekket av koret, og egenandelen, kr 1430,- , betales til korets konto i etterkant. Nærmere orientering om kontonr og frist for innbetaling kommer. Kostnader for drikke under oppholdet betales av den enkelte.

I tillegg til et nytt, spennende musikalsk juleprogram, er det satt av tid både lørdag og søndag til en gjennomgang av trivselsundersøkelsen samt gruppearbeid for å jobbe med våre musikalske og sosiale forbedringsområder basert på resultatene av undersøkelsen. Vi ønsker også gode ideer til hvordan vi kan rekruttere flere menn til koret vårt. Resultatene av undersøkelsen samt gruppeoppgavene vil bli lagt ut på hjemmesiden i god tid før seminaret, slik at alle kan forberede seg litt i sitt eget hode før vi møtes, samt at det da kan gi mulighet også for de som ikke kan delta denne gangen, til å gi sine konstruktive innspill med på veien.

Seminar blir gøy!

Men først gleder oss i fryd til ny øvelse i godt, akustisk rom i kveld, og takk til alle som møter presis! 🤩

Styret