Tirsdags-blogg 03.05.22

Hei på dere,

I dag blir det ingen øving i stemmegrupper, så vi håper alle har fått øvd godt for seg selv siden sist! Minst like godt som denne lille sjarmøren som kom til meg med sin lystelige vår-lokkesang i går!

Vi i styret vil være til stede i øvingslokalene fra kl 1800 i kveld også, så hvis noen har behov for å få en liten briefing på MuseScore eller annet teknisk mikk-makk, er det bare å komme, så tar vi en runde på det.

Vi har noe fravær i dag, og noen har meldt ønske om deltakelse på Zoom. Invitasjon kommer til disse i egen mail. 

Siden 17. mai er på en tirsdag i år, er det nå bare 1 vanlig øvelse igjen før seminaret den 21. mai i Fornebupilotens lokaler på Fornebu S. Programmet står i Kalender, vi begynner kl 0930 og avslutter med felles pizza i lokalet fra kl 1730. Vår innleide akkompagnatør Eduardo Villamizar for konsertene på Lønnås 24. mai og i Bakgården 19. juni, kommer og spiller med oss fra kl 1330. Vi skal øve på alle sangene i vårrepertoaret, som også er angitt i Kalender. Husk at du må være pålogget for å kunne se informasjonen i kalenderpunktene 🙂 Det hender systemet logger deg ut hvis det har gått lang tid siden sist du var inne, så da må du bare foreta en ny innlogging.

Litt informasjon fra forrige ukes styremøte:

Jan har satt tennis-skjortene i bestilling, og ifølge leverandør av skjorter og trykk, skal vi kunne ha disse levert i slutten av mai. Altså klare til Sarabråten.

Eiliv har jobbet aktivt med søknader om aktivitetsstøtte, både til Korforbundet og Bærum kommune, og vi har også sendt inn regnskapet vårt og søkt momskompensasjon via Norsk sangerforum. Vi krysser fingrene for gode støttebeløp til koret vårt!

Vi jobber aktivt med å finne nye øvingslokaler til høsten, og har meldt vår interesse både i det nye bygget som kalles Treklang på Oksenøya, samt i Fornebuporten/Akerkvartalet hvor vi øvde før pandemien. Kirsti har vært i informasjonsmøte angående Treklang, og har gode kontakter både der og i Fornebuporten, og vi satser alt på at det ordner seg med det ene eller det andre lokalet. Vi trenger noe større, med bedre luft og akustikk! Når det er sagt, er vi Forneburingen barnehage (ved Elisabeth Biørnstad) evig takknemlig for deres velvilje og raushet i den knipa vi var i, i fjor høst! Det gjorde at vi kunne overleve som kor og få synge sammen, i god kombinasjon med øvelser på Zoom!

Til slutt litt om seminarplaner for høsten. Vi har besluttet å ha et 2-dagers seminar 24-25. september 2022 (lørdag-søndag). Dette er relativt tidlig etter semesterstart, slik at vi kan komme i gang med øvingsplaner og ha mye godt å jobbe med utover høsten fram mot jul. Vi ønsker også å gjennomføre en del av seminaret som «allmøte» med gruppearbeid, basert på en trivselsundersøkelse vi tenker å sende ut før semesterslutt nå i juni. Her håper vi på god deltakelse, inkludert gode forslag til ting vi kan jobbe med for å bli enda bedre både musikalsk og sosialt! Foreløpig ber vi dere sette av helgen i kalenderen, så kommer mer informasjon om tider og hvor vi skal dra, etter hvert!

Hvis du har spørsmål til noen av punktene i dagens tirsdags-blogg, er det bare å spørre i pausen i kveld.

Sees snart!🥰 

Hilsen styret