Tirsdags-blogg 05.04.22

Forneburingen barnehage har meldt til Jorun at låsemekanismen i dørene er i orden igjen, så kveldens øvelse går som normalt. Automatikken er imidlertid fortsatt ute av funksjon, så vi må bruke dør-vrider for å åpne dører innenfra. Barnehagestyrer Elisabeth beklager at vi ble offer for hendelsen på veldig kort varsel, men slikt kan skje. På vår side har vi etablert en sms-løsning vi kan bruke når slike akutt-hendelser skjer, slik at vi er sikret at alle får beskjed i tide. Samtidig vil vi be om at alle oppgir en epostadresse de har tilgjengelig hele døgnet, også på telefonen, med epost-varsel påslått. Korets hoved-kommunikasjonsverktøy vil fortsatt være epost med link til hjemmesiden, hvor all informasjon blir laget og lagret.

Jan håper de aller fleste kan møte i kveld, slik at vi kan ferdigstille prøving av skjorter og få sendt bestilling (6 ukers leveringstid). Pausen går fort, så kom gjerne til øvingslokalet allerede kl 1815, vi legger ut skjorter (inkludert dame-størrelser) på det store bordet i møterommet over gangen. 

På øvelsen sist (Zoom) nevnte Jorun for dere invitasjonen vi har fått fra Kultursjov om tur til Hvaler og konsert i Spjærøy kirke lørdag 11. juni. Vi har frist til i morgen, onsdag 6. april, med å bekrefte vår deltakelse eller ikke, og arrangementet ligger nå i Kalender, hvor du finner mer info og link til påmelding. Vi ber deg gå inn og krysse Ja eller Nei straks du leser dette, slik at vi raskt kan ta en opptelling i morgen formiddag og melde tilbake. Deltakeravgift pr korsanger, som dekker transport og guiding på Hvaler, er kr 600,-. Koret vil sponse noe av kostnaden pr deltaker.

I enhver organisasjon, og dermed i ethvert kor, er et godt og smidig arbeidsmiljø en viktig del av trivsel og motivasjon. Som nevnt i forrige uke har styret sammen med Emilie nettopp gjort en jobb med å oppdatere dokumentet God korpraksis i Fornebu Singairs. Det ble først laget av en arbeidsgruppe i koret tilbake i 2017, og trengte nå en oppfriskning. Koret har vokst betraktelig siden da, vi har fått mange nye medlemmer som ikke var med på den prosessen, vi har ny dirigent siden den gangen, og nå nytt styre, og alle ser med sine øyne på hva som er ideell korpraksis og riktig framtreden på øvelser og ved opptredener. Ting som opplevdes litt krøllete den gangen, er kanskje blitt strøkne selvfølgeligheter nå, mens det kan være motsatt med andre ting. Det nye forslaget ligger nå på hjemmesiden (Medlemmer/Dokumenter), så vi ber alle lese og etterleve det etter beste evne, og gi oss gjerne kommentarer om noe er uklart. 

Trivsel er viktig for alle, og forbundet med ovenstående vil vi også forberede dere på at vi ønsker å gjennomføre en enkel trivselsundersøkelse før semestret er omme. Resultatet av denne tenker vi kan være et godt grunnlag for gruppearbeid som kan munne ut i gode forslag og trivsels-aksjoner, i et to-dagers korseminar til høsten.

Med det ønsker vi alle en riktig god påske, og vel møtt til øving igjen den 19. april! Bruk tiden godt, inkluder gjerne litt øvingstid, slik at vi kan fortsette vårt gode arbeid fram mot opptredener i mai og juni!

Hilsen Eli, Jorun, Kirsti, Jan, Eiliv og Kee