Tirsdags-blogg 29.03.22

Hei på dere, det er tirsdag igjen, og jeg håper alt er i orden i systemet nå, slik at alle får mail med link til bloggen! Det var jo litt godt å høre også da, at bloggen var savnet sist uke!😉Hvis det skulle skje igjen at mail ikke går ut, vil dere uansett finne bloggen under Meldinger/Styret informerer på hjemmesiden.

I dag starter vi med å orientere om at styret jobber med oppdatering av dokumentet God korpraksis i Fornebu Singairs. Det vi har liggende på hjemmesiden pr nå, ble etablert i 2017, og siden da er mange nye medlemmer kommet til uten at vi har satt fokus på å gjøre det godt nok kjent. Koret vokser, vi er blitt flere, og kor-livet endrer seg generelt underveis som årene går. Vi har derfor funnet det på tide med en gjennomgang. Når styret har gjennomarbeidet utkastet sammen med Emilie, vil vi presentere det for dere alle, med mulighet for å gi kommentarer.

En praktisk sak i den forbindelse, er imidlertid klar for endring: Vi har etablert mulighet på hjemmesiden for at den enkelte selv kan melde fravær på øvelser ved å gå inn i øvelsesdato i Kalender, trykke «Melde deg på» (ev gå til Medlemmer/Påmelding), krysse Nei for deltakelse og trykke Lagre. Fra og med neste øvelse (tirsdag 5. april) ønsker vi at fravær meldes på denne måten. Du trenger ikke å melde Ja for deltakelse på tirsdagsøvelser, altså kun fravær (dette i motsetning til konserter og seminarer). Ønsker du å delta på Zoom, skriver du Zoom i kommentarfeltet.

Vi ønsker at du gjør dette i så god tid som mulig, helst 24 timer i forkant av øvelsestid, senest i løpet av tirsdags formiddag. Årsaken til at vi ber dere om dette, er at både vi i styret og Emilie trenger oversikt i god tid for å kunne planlegge øvelsen, og fraværsmeldinger pr mail og sms nødvendiggjør et ekstra, manuelt,  fraværsregnskap slik vi opererer nå. Vi i styret trenger oversikt for å planlegge rigging av stoler og plasseringer i lokalet, eventuell utsendelse og oppsett av Zoom, frammøteregistrering i etterkant osv. Emilie ønsker også oversikt i forkant for å kunne planlegge øvelsen musikalsk og stemmemessig sett.

Epost og sms er altså helt i orden for øvelsen i dag, men fra og med neste tirsdag legger vi til rette for endring, og ber om at alle forholder seg til den nye måten å gjøre det på👏

Tusen takk for hjelpen, dere er kjempegode til å bruke hjemmesiden nå, så dette kommer også til å gå veldig bra!

Sees snart – fa yoo dot dot dot dot da dot..👌

Styret