Can’t stop the feeling

Hei basser!
Nå ligger en ny og rettet musescore-versjon ute av Can’t stop the feeling ute. Det er bare oktaveringer, og et par steder dere synger med altene istedenfor å oktavere tenorene. Se gjerne på det og noter dere i nota, så kan jeg svare på eventuelle spørsmål i morgen.
Vi ses!