Tirsdags-blogg 08.02.22

Kjære alle sammen, tusen takk for storslagent frammøte på forrige ukes årsmøte, og takk også for tilliten, fra alle oss i det nye styret!

Vi hadde konstituerende styremøte i går kveld, og oppgavefordelingen ser nå slik ut:

Styremedlem: Eiliv – oppgaveansvar for hjemmesidens internfunksjoner, ajourholde medlemsregister og administrere søknader om offentlig støtte, kontaktperson mot Akershus Sangerforum mv.
Styremedlem: Kee – oppgaveansvar for korets IT-systemer, styrets representant i noteutvalget, innkjøp av noter, ajourhold av hjemmesidens notearkiv mv.
Styremedlem: Kirsti – oppgaveansvar for markedsføring, regi/koreografi ved konserter, antrekk mv.
Kasserer: Jan – oppgaveansvar for regnskap, budsjettering, fakturering, lønn/honorarer mv.
Nestleder: Jorun – Leders stedfortreder ved behov, oppgaveansvar for tilrettelegging av øvelser og seminarer, innkjøp av materiell og gaver mv.
Leder: Eli – Lederansvar og overordnet oppgaveansvar i styret, intern informasjonsformidling, administrativt ansvar for IT-systemer og abonnementer.

Øvelser framover:

Vi er glade for at vi nå kan starte med fysiske øvelser igjen, for hele koret. Vi vil fortsatt ivareta smittetiltak som antibaccing, lufting og anviste plasser, og vi vil anmode alle om å bidra med aktsomhet og sunn fornuft når det gjelder å holde avstand til hverandre. Vi har full forståelse for at noen likevel er skeptiske til å møte opp i lokalet, og vi vil tilby deltakelse på Zoom for den som ber om det. Melding om fravær og/eller ønske om zoom-link sendes til Eli og Emilie.

I pausen i kveld vil vi foreta en håndsopprekking på hvor mange som er hjemme i vinterferien og som ønsker å gå på korøving tirsdag 22.2. Blir fraværet for stort, avlyses planlagt øvelse.

Besamé Mucho:

Elia har lest inn teksten med spansk uttale – du finner den under Besamé Mucho i Notearkivet! Spennende, nydelig språk med fascinerende lyder å øve på 🙂

Ses i kveld!
Hilsen Styret