Perfect – ny note med tilpasninger

Hei Basser!
Takk for fin øvelse i går!
Jeg har forstått at jeg har tabbet meg ut med notevalget på Perfect. Vit at valget var tatt i beste mening for å gi Eli og Kirsti litt bedre stemmehelse. Jeg har nå større innsikt i hvilket register jeg kan be dere om å synge i, og vil ta med meg dette inn i neste noteutvelging.
I lys av dette har jeg prøvd så godt jeg kan å tilpasse det arrangementet vi har slik at det skal ligge litt bedre for stemmene deres. Jeg har prøvd å unngå høye toner overalt der det er mulig. Jeg har også et sterkt ønske og oppfordring til dere som klarer å synge originalstemmen om å gjøre det, om ikke overalt så der dere får det til.
Det er nå viktig at ALLE bytter ut nota sin til den oppdaterte nota som ligger i arkivet. Lykke til og god øving!