Litt statusrapportering, og litt nytt!

Først om øvelsene

Vi er inne i sjette måned nå med kun zoom-synging, og det er veldig hyggelig at et stort flertall av dere deltar på hver øvelse. Det ser heller ikke ut til at vi kan møtes på flere uker, og for å slippe at vi «går oss trøtte» med samme opplegg mer eller mindre hver uke, vil vi endre noe på  hvordan vi legger opp øvelsene framover. Vi håper at endringene vil gjøre øvelsene ennå mer trivelige og sosiale. Dette tenker vi faktisk å starte med fra og med i morgen, tirsdag 13. april.

Nytt opplegg blir som følger:

 • 18:15 – 18:30 ZOOM-øvelsen åpnes
 • 18:30 – 18:50 Oppvarming
 • 18:50 – 19:25 Fellesøvelse hele koret
 • 19:25 – 19:40 Pause, hvor dirigent kan hvile, og styret bl a kan gi info, ordet fritt etc
 • 19:40 – 20:00 Stemmeøvelse
 • 20:00 – 20:20 Stemmeøvelse
 • 20:20 – 20:40 Stemmeøvelse
 • 20:40 – 21:00 Stemmeøvelse

Sanger og rekkefølge for stemmeøvelsene ligger under hver øvelse i Kalender.

Vi har sett at mange faller fra etter å ha øvd med «sin» stemme, og får derfor en ganske kort øvelse. Vi håper at det nye opplegget (som vi selvfølgelig har satt opp i samarbeid med Emilie) vil resultere i at øvelsene blir ennå mer givende.

Tirsdagene 20. april, 18. mai, 1. og 8. juni har Emilie satt av til fellesøvelser.

I tillegg vil vi tirsdag 27. april forsøke et helt annet opplegg. Etter felles oppvarming og fellesøving deler vi oss inn i vanlige stemmegrupper. I ZOOM kan man dele opp «møtet» i såkalte «breakout rooms». Hver stemmegruppe får tildelt sitt «breakout room», og øver sammen her. I hver stemmegruppe vil det etter avtale bli utnevnt en «stemmesjef» som vil lede hver enkelt stemmeøvelse, dvs henter fram lyd- og musescorefiler fra Notearkivet i henhold til oppsatt repertoar for øvelsen, deler disse og sørger for at stemmegruppen får øvd både på egen stemme og i en kor-helhet. Emilie kan gå inn og ut av alle grupper og lytte og veilede. Dette blir vel spennende? Vi kommer nærmere tilbake vedrørende opplegget senere i uken!

Så litt om neste halvår

Som nevnt vil vi nok ikke kunne arrangere fysiske øvelser før sommerferien, følgende regler gjelder i Bærum Kommune:

 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Vi kan heller ikke øve sammen ute, da det samme regelverket sier:

 • Forbudet gjelder ikke for organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år som gjennomføres utendørs, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.

Vi har dessverre ikke noen medlemmer under 20 år!

Slik det ser ut i dag så blir det nok ikke arrangert Fornebudager i slutten av mai.

Arrangementskomiteen for Minnestøttemarkering på Sarabråten arbeider for at de skal ha en eller annen markering 7. juni i år. De vil gjerne ha oss med på dette, så vi får foreløpig sette av dato, og se hva som skjer.

Det ser litt stygt ut for sommerfest for koret i første halvdel av juni, men vi har ennå ikke gitt opp håpet om at vi kan få arrangert noe.

Vi setter vår lit til at høsten blir mye mer åpen og har foreløpig følgende planer:

 • Vi starter opp med vanlig øvelse tirsdag 24. august i Akerkvartalet/Fornebuporten
 • Lørdag 28. august planlegger vi å arrangere et en-dags seminar et sted på Fornebu
 • Vanlige tirsdagsøvelser sammen i Akerkvartalet/Fornebuporten
 • To-dagers seminar i forkant av Jubileumskonsert
 • Jubileumskonsert 30.oktober
 • Deretter mye julesynging bl a konsert i Snarøya Kirke søndag 5.desember sammen med SAS Janitsjar.

Så, om det går som vi håper, har vi mye å se fram til til høsten!

Om dere har spørsmål om noe vedrørende noe, så ikke nøl med å spørre!

Vi sees, og høres (foreløpig på ZOOM)

VH Petter for styret