Oppvarming

Hei alle sammen!
Takk for en fin øvelse i går! Fremover er det lagt opp til litt flere fellesøvelser, da jeg har oppfattet at det er ønskelig både for det sosiale og det musikalske. Vi skal likevel ha en del stemmeøvelser. Jeg opplever det som lettere å være engasjerende, samt gi hensiktsmessige råd og tilbakemeldinger under stemmeøvelsene.
En ting vi skal fokusere mer på er at jeg spiller deres stemme mens jeg synger en annen. Flere har gitt uttrykk for at dette er veldig vanskelig – og derfor må vi vektlegge dette. Det er når ting er vanskelig at vi utvikler oss, og det er viktig at vi opprettholder evnen til å «synge i kor» selv om vi ikke har noe kor rundt oss. Dette er det nærmeste vi kommer tostemthet i disse dager. Øv gjerne videre på dette hjemme også.

Oppvarmingen fra i går ligger ute, og den finner dere her. Det ligger også en ny fane under —>medlemmer—>videoopptak hvor dere kan finne lenke til denne, samt andre nyttige ting.

Jeg har også stor forståelse for at det kan føles både tungt og unødvendig å øve gjemme nå. Dette semesteret ser nok like mørkt ut som det foregående. Dersom vil jeg gjerne få understreke viktigheten av å opprettholde det gode og regelmessige arbeidet. Stemmen er en svært liten muskel, og det tar lang tid å bygge den opp igjen dersom du tar for lange og for mye pause. Heldigvis er den også lett å trene, og trenger derfor ikke mye trening hver dag. Gjør oppvarmingsvideoen annenhver dag – da øver du mye! Jeg prøvde å legge opp videoen som en treningsøkt: først smøring og mykgjøring, deretter arbeid og utvikling og til slutt utholdenhet og fleksibilitet. Jeg legger også ved rådene jeg sendte ut om egen-ving i høst.
GOD ØVING🎶🌼

Her kommer en liste over ting som er viktige å tenke på når du øver hjemme (ta for deg så mye av gangen som DU har kapasitet til, og ta med fler og fler elementer etter hvert som du føler mestring);

  1. God sangerholdning! Husk på de fem dørene, sitt godt (eller stå) og ikke se for mye ned i nota. Hev eventuelt notene, eller finn noe som kan fungere som et notestativ.
  2. Syng godt ut!  Selv om folk kanskje kan høre deg, er det viktig at du fortsetter å synge med god, full stemme. Husk at dersom du øver med hvislestemme, er det vanskeligere å få god lyd senere, og dersom du øver med god lyd fra start, vil du ha bedre mestringsfølelse gjennom hele prosessen, i tillegg til å oppnå et bedre sluttresultat!
  3. Øv jevnlig med stemmefilene. Øv deg på å både synge sammen med din egen stemme, og med å sette på en annen stemme (tenor synger til basstemmen, alt med tenorstemmen etc). Øv deg også på å synge til «alle stemmer»-filer.
  4. Øv litt hver dag. Du trenger ikke øve mye, bare 10-15 minutter. Du trenger heller ikke øve hver dag, men det er fint for «kondisjonen» å øve 3-4 ganger i uka.
  5. God sangteknikk. Prøv å jobbe videre med det du har lært om støtte, åpent rom i munnen, god pust og energi.
  6. Gode vokaler. Øv vokalrekker slik at du stadig får jevnere overgang mellom vokalene.
  7. Lytt til deg selv. Prøv å lytte kritisk til den lyden du selv produserer. Kan jeg skape bedre klang her? Uttaler jeg alle ordene riktig? Synger jeg riktig tone, eller er den bare nesten lik tonen som blir forespilt?
  8. Øv på problemområdene. Bruk tiden din effektivt. Luk ut det du synes er utfordrende, og repeter en liten del flere ganger. Ikke bruk masse tid på å synge gjennom hele sangen, eller sanger som du kan godt. (Det er helt lov det også, men det er for kos😊)