Leaving on a jetplane

Hei!
Det har blitt etterspurt lydfil med rytme for versene på Leaving on a jetplane. Den ligger nå ute. Vi tar utgangspunkt i denne filen fremover når det gjelder rytme slik at alle synger likt.Jeg har nå slettet den opprinnelige overstemmefilen, og redigert den gamle understemmefilen slik at det ikke skal oppstå forvekslinger. Jeg ber alle ta en titt på den nye fila for å forsikre seg om at de synger rett rytmikk.
Emilie