Mailmal1

Hei {name}!

Du får denne meldingen fordi vi ser at du ikke har svart på vårt skjema for {event_name} den {event_time}.
Logg inn på hjemmesiden og gå til menyen medlemmer -> påmeldinger.

På forhånd takk!

Mvh

Styret i Fornebu Singairs