Ny hjemmeside

Kjære korkolleger i Fornebu Singairs,

Vi har fått ny hjemmeside! Den er utviklet på en plattform som gir kor større muligheter både på den musikalske og den administrative siden. Siden heter det samme som før, singairs.no, og du vil finne igjen samme informasjon som tidligere, selv om layouten ser litt annerledes ut. Noe vil også være nytt etter hvert som vi tar mulighetene i bruk. Vi har presentert siden for styret og Emilie, og de har bifalt resultatet.

På øvelsen tirsdag 2. februar, vil vi gi en kort gjennomgang av siden kl 1830, før oppvarmingen. Her er en enkel brukerveiledning, som vi anbefaler deg å prøve ut så fort du har anledning:

  1. Gå inn på internett og skriv singairs.no i søkefeltet. Du kommer da inn på siden som heter Hjem. 
  2. Denne siden, samt de som som heter Om oss og Hva skjer, er åpne for allmennheten, og du vil kjenne igjen innholdet fra den gamle hjemmesiden. Eneste unntak fra det er Kalender som ligger under Hva skjer, den har vi ikke tatt i bruk enda.
  3. Trykk på Logg inn og legg inn din personlige brukerid og passord (se nederst i denne mailen) for å komme til interne lukkede områder.
  4. Lukkede områder er Meldinger og Medlemmer.
  5. Under Meldinger vil du etter hvert finne meldinger fra leder, styre eller dirigent, og du vil få en automatisk mail med direkte-lenke når noe nytt blir lagt ut. Det kan også være aktuelt for dirigenten å lage noen spesifikke beskjeder til hver enkelt stemmegruppe, noe det er mulighet for her.
  6. Under Medlemmer finner du Dokumenter hvor styret feks legger inn viktige fellesdokumenter som årsmøtereferater, god korpraksis osv.
  7. Aller viktigst under Medlemmer er det nye Notearkiv. Du vil nå finne både noter og lydfiler pr stemme ved å klikke på navnet på sangen. Sangene er sortert alfabetisk. Lydfiler og noter er de samme som du er vant til å finne på den gamle siden, og du kan skrive ut noter eller laste de ned lokalt som før. 
  8. Du finner også en medlemsoversikt under Medlemmer, den genereres automatisk i forhold til brukere vi definerer for tilgang på hjemmesiden. De øvrige mulighetene under denne flippen har vi ikke tatt i bruk enda.

Som generell info kan opplyses at siden er utviklet av IT-Seniorene som ledd i et prosjekt som heter Digitalt kor under Akershus Sangerforum. Vi i Fornebu Singairs har meldt oss som ett av tre pilotkor i dette prosjektet, og får dermed dekket alle implementeringskostnader for utvikling av hjemmeside og relevante programmer vi måtte ønske og ha behov for. En slik fantastisk mulighet vil vi gjerne benytte oss av for å bli et kor for fremtiden.