Dokumenter til Fornebu Singairs’ årsmøte 01.02.22

Vedlagt følger, som ett sammensatt pdf-dokument, innkalling/agenda, regnskap og revisjonsberetning for 2021, budsjett for 2022 samt valgkomiteens innstilling til valg av nytt styre i Fornebu Singairs.

Du kan følge linken over, eller finne dokumentet under Medlemmer/Dokumenter.
Det er ikke innmeldt spesielle saker til årsmøtet innen fristen 28.01.

Vi ber alle forberede seg ved å lese gjennom dokumentet i forkant, slik at vi kan avholde årsmøte og seremonier 🙂 så effektivt som mulig innenfor de 75 minuttene vi har til rådighet. 

For å ha hele styret fysisk til stede under årsmøtet har vi måttet gjøre noen tilpasninger mellom lag 1 og lag 2. Oppmøtet blir derfor som følger (de som er berørt av endring er informert):

Vel møtt!
Styret